Menü Kapat

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Araştırma Verileri

ACFE (Association of Certified fraud Examiners – Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği) tarafından yapılan araştırmalar, suistimallerin tespitinde ihbarların en etkin yol olduğunu ve bu tespitlerdeki ihbarların % 50’sininin ise çalışanlar tarafından yapıldığı görülmektedir.

ACFE’nin yaptığı başka bir araştırmaya göre, Etik Hat’ta sahip firmaların suistimal kayıpları % 64 oranında azalmaktadır.

etikhat

ACFE’nin yaptığı yine başka bir araştırmaya göre, Firmalar eğer Etik Hat sistemine sahip ise % 49, eğer Etik Hat sistemi mevcut değilse % 31 oranında suistimaller tespit edilebilmektedir.

Diğer detaylı istatistiki verileri görmek için, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners – Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği)’nin hazırladığı 2020 yılı Global Fraud Raporuna web sayfamızın Rehber menüsünden ulaşabilirsiniz.