Menü Kapat

Bildirimleri Değerlendirme

Gelen bildirim konuları, şirketlerin bünyesindeki ilgili İnsan Kaynakları ve Denetim Sorumluları (eğer müşterilere de hizmet verilmekte ise Müşteri Hizmetleri Sorumluları) tarafından değerlendirilir ve süreç sahiplerinin Üst Yönetimi ile paylaşılır. Özetle bildirimlerin trafiğini / koordinasyonunu aşağıdaki birimler yönetmektedir;

  • İnsan Kaynakları Çalışan İlişkileri (Etik Dışı Davranışsal Konularda)
  • Şirket İçi Denetim Birimleri (Suistimal ve Diğer Kritik Konularda)
  • Müşteri Hizmetleri Şikayet Yönetimi (Müşteri Şikayetlerine İlişkin Konularda)

Etik Hat’ta kasıtlı olarak asılsız iddiada bulunduğu tespit edilen çalışanlar için şirket içi prosedürlere göre cezai yaptırımlar uygulanabilir. Çalışan harici kesimlerin asılsız iddiaları da anlaşıldığında dikkate alınmaz.