Menü Kapat

Etik Hat Sisteminin Firmaya Uyarlanması

Etik ve Uyum Programı Programı doğrultusunda Etik Kod’u bulunan firmaların Kurallar bölümünün altında “Bildirim Sorumluluğu” maddesinde yer alan bildirim bilgilerine “Bağımsız Etik Hat” iletişim bilgileri eklenir / revize edilir. Etik ve Uyum Programı ve/veya Etik Kod’u bulunmayan firmalar için ise danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Uzman eğitmenler tarafından bir grup çalışana 2 bölümden oluşan (2 saat) “Etik Hat Eğitimi” şirkette sınıf içi canlı eğitim olarak verilir.

Duyuru afiş örnekleri ve e-posta gönderim metinleri konusunda destek verilir. Şirket e-posta adresi olmayan çalışanlara ise bilgilendirme yazılarının elden imzalı olarak teslim edilmesi sağlanır.

Etik Hat sisteminin canlı tutulmasına yönelik özel çözüm destekleri sağlanmaktadır. Ayrıca Etik dışı eylemleri bildirenleri yönetimin koruması, kritik olan bildirim sahiplerinin ödüllendirilmesi vb. konularda öneriler getirilmektedir.