Menü Kapat

Etik Hat’tın Şirketlere Sağladığı Faydalar

• Şirket temel değerlerinin özümsenmesine ve etik kültürün yerleşmesine katkıda bulunmak ve daha şeffaf bir iş ortamına sahip olmasını sağlamak
• Çalışan, tedarikçi, taşeron, bayi / acente ve müşterilerin memnuniyetlerine katkı sağlamak
• Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyileştirilmesi gereken süreçlere katkı sağlamak
• Çalışanların şirkete olan aidiyetlerini ve motivasyonlarını artırmak, daha verimli çalışmalarını sağlamak, nihayetinde pozitif iş ortamı sağlanmasına yardımcı olmak
• Etik dışı sorunların büyümeden ve yayılmadan daha erken tespit edilmesini sağlamak
• Kritik nitelikteki uygunsuzlukların erken tespit edilmesi ile marka ve itibara zarar vermeden çözüm sağlamak
• Maddi/manevi kayıpların minimuma indirilmesini sağlamak
• Suistimalleri önlemek, erken tespit etmek ve caydırmak
• İş güvenliği, can güvenliği, bilgi güvenliği, marka ve itibar riskleri vb. kritik konulardaki riskleri yönetmede destek olmak