Menü Kapat

Etik Kod

Etik Kod; Bir kurumun temel değerlerinden hareketle nasıl davranılacağını ve karar verileceğini gösteren davranış kuralları ve standartları içeren bir rehberdir. Etik kod, kurumun çalışanları ile diğer paydaşları arasında belirlenmiş standart ve kuralların karşılıkları olarak paylaşılan belgelerdir.

Etik dışı davranışların açıkça belirtildiği Etik kod ihlallerine ilişkin bildirimler Etık Hat’ta yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu içinde etkin bir Etik Kurul’un kurulması etik ihlallerin ve inceleme sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilmesini sağlayacaktır. Etik Kurul ayrıca çalışanların ve diğer paydaşların etik konularda tereddüt ettiği hususlarda bilgi ve danışmanlık ve çalışanlara (hatta diğer paydaşlara) düzenli etik eğitimleri verilmesini sağlar. Nihayetinde Etik Kurul kuralların uygulanması ve disiplin açısından en etkin ve önder makamdır.

Etik Kod;

⦁ Etik farkındalığı artırır.
⦁ Etik karar alma konusunda iyi bir yol göstericidir. Güveni artırır.
⦁ Doğrular ve yanlışlar konusunda ortak fikir oluşturur.
⦁ Gerek firma, gerek kişiler açısından riski azaltır.
⦁ Etik konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yolunu açar.
⦁ Öneri ihtiyacında olanları yüreklendirir.
⦁ Sorunların rpoarlanmasını sağlar.
⦁ İyi yönetimi geliştirir.
⦁ Liderliği geliştirir.

Etik Kod Hangi Bölümlerden Oluşur?

⦁ Başlık
⦁ Liderin Sunum Mektubu
⦁ İçindekiler
⦁ Giriş / Önsöz
⦁ Kurumsal Temel Değerler
⦁ Kurallar
⦁ Sözlük
⦁ Ek Bilgiler ve Kaynaklar

Etik Kodun dili (farklı eğitim ve sorumluluk düzeyinde çalışanlar ve paydaşlar tarafından okunacağı ve uygulanacağı için) basit, sade ve kolay anlaşılabilir olmalı, hukuk dilinden kaçınılmalı, ihlal halinde başvuru yeri çok net olmalı, fiziksel ve görsel özellikleri ile kullanımı kolay olmalıdır. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara ve durumlara cevaplar üretilmesi kodun etkinliğini artırır.