Menü Kapat

Raporlama

Gelen bildirim konuları üç ana başlıkta tasnif edilmekte olup, günlük bildirimler ve haftalık raporlar şirket tarafından yetkilendirilmiş İnsan Kaynakları, Denetim ve Müşteri Hizmetleri Sorumlularına belirlenmiş etik kategoriler bazında yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu iş süreçlerimiz gereği, Etik Hat’ta bildirilen her türlü bilgi ve belgelere, biyometrik sistem (parmak izi) ile çalışma alanına girilen yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından erişilebilmektedir.

Bildirimde bulunan kimliğini belirtmekte zorunlu değildir, ancak kimlik bilgisini açıklar da şirket ile paylaşılmasını istemezse de kendisine bir zarar gelmeyeceğinin, konunun anonim kalacağının, nihayetinde deşifre olmayacağının güvencesi kendisine verilir.

1. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMLERİNİ İLGİLENDİREN KONULAR

Etik Dışı Davranış Konuları
1.1. Uyuşmazlık veya Anlaşmazlık
1.2. Hakaret Etmek veya Küfür
1.3. Alay Etmek veya Onur Kırıcı Davranmak
1.4. Dedikodu Yapmak
1.5. Yalan Söylemek
1.6. İftira Etmek
1.7. Ayrımcılık
1.8. Kayırmak (İltimas Geçmek)
1.9. Çalışma Ortamını Bozan Duygusal İlişki
1.10. Uygunsuz Davranışa Sessiz Kalmak, Görmezden Gelmek
1.11. Üst-Ast Arasında Para Alışverişi
1.12. Siyasal vb. Propaganda Yapmak
1.13. Psikolojik Taciz (Mobbing)
1.14. Cinsel Taciz
1.15. Tehdit veya Şantaj
1.16. Fiziksel Şiddet veya Kavga
1.17. Alkol veya Uyuşturucu Kullanımı
1.18. Haksız Yere İşten Çıkarılma
1.19. Çalışma Düzeni İle İlgili Haksız Uygulama
1.20. Diğer Etik Dışı Davranış Konusu

2. DENETİM BİRİMLERİNİ İLGİLENDİREN KONULAR

Suistimal ve Diğer Kritik Konular
2.1. Güveni Kötüye Kullanma (Emniyeti Suistimal)
2.2. Şirket Kaynaklarının Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması
2.3. Şirket Kaynaklarının Zimmete Geçirilmesi
2.4. Şirket Kaynaklarının İsraf Edilmesi
2.5. İç Kaynaklı Hırsızlık
2.6. Dış Kaynaklı Hırsızlık
2.7. Hile, Sahtekarlık ve Dolandırıcılık
2.8. Tedarikçi İle Şahsi Menfaat İlişkisi
2.9. İhaleye Fesat Karıştırma
2.10. Tedarikçi İle Borç Para Alışverişi
2.11. Tedarikçiden Lüks Hediye vb. Kabul
2.12. Rüşvet
2.13. Şirket Kurallarının İhlali
2.14. Bilgi Sızdırma vb. Bilgi Güvenliği İhlali
2.15. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama İhlali
2.16. Şirketi Yasal Açıdan Zor Duruma Düşüren İhlal
2.17. İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Sokan İhlal
2.18. Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokan İhlal
2.19. Marka ve İtibarı Zedeleyen İhlal
2.20. Diğer Kritik Riskli Konu

3. MÜŞTERİ HİZMETLERİ BİRİMLERİNİ İLGİLENDİREN KONULAR

3.1. Etik Dışı Davranışlara Ait Şikayet Konuları
3.1.1. Laubali veya Kaba vb. Kurumsal Olmayan Saygısız Uslüp
3.1.2. Müşteri ile İlgilenilmemesi
3.1.3. Mal veya Hizmet Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olunmaması
3.1.4. Müşterilerin Yanında Personellerin Tartışması
3.1.5. Şikayet Bildirimi Hakkında Bilgi Alınamaması veya Cevap Verilmemesi
3.1.6. Hakaret Edilmesi veya Küfür
3.1.7. Alay Edilmesi veya Onur Kırıcı Davranılması
3.1.8. Yalan Söylemek
3.1.9. İftira Etmek
3.1.10. Cinsel Taciz
3.1.11. Tehdit veya Şantaj
3.1.12. Fiziksel Şiddet veya Kavga
3.1.13. Diğer Etik Dışı Davranış Konusu

3.2. Mal ve Hizmetlere Ait Şikayet Konuları
3.2.1. Ürün Çeşidinin Bulunmaması
3.2.2. Ürün Bedeninin Bulunmaması
3.2.3. Ürün Değişiminin Yapılmaması
3.2.4. Ürün İadesinin Yapılmaması
3.2.5. İnternet Üzerinden Yapılan Satınalma Sonrasında Ürünün Eksik Gelmesi
3.2.6. İnternet Üzerinden Yapılan Satınalma Sonrasında Farklı Ürünün Gelmesi
3.2.7. İnternet Üzerinden Yapılan Satınalma Sonrasında Hiç Ürün Gelmemesi
3.2.8. İnternet Üzerinden Yapılan Satınalma Sonrasında Ürünün Kırık, Patlak veya Hasarlı Gelmesi
3.2.9. İnternet Üzerinden Yapılan Satınalma Sonrasında Ürünün Geç Gelmesi
3.2.10. Teslim Edilmeyen Siparişe Ait Yapılan Ödemenin Geri İade Edilmemesi
3.2.11. Satınalınan Ürün Ambalajı veya Kutusu İçinden Başka Kalitede veya Cinste Ürün Çıkması
3.2.12.  Ayıplı Mal veya Hizmet
3.2.13. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Mal veya Hizmeti Satıştan Kaçınma
3.2.14. Sözleşmeye Uymayan Mal veya Hizmet Satışı
3.2.15. Satışa Arz Edilen Mal veya Hizmetten Farklı Fiyatta Tahsilat Yapılması
3.2.16. Garanti Belgesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
3.2.17. Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ile Satılmayan İthal Mal
3.2.18. Bakım, Onarım ve Servis Hizmetleri Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
3.2.19. Yasalara ve Genel Ahlaka Uygun Olmayan Ticari Reklam ve İlan
3.2.20. Zararlı ve Tehlikeli Mal veya Hizmet
3.2.21. Açık ve Anlaşılır Bir Dil Kullanılmayan Tüketici Sözleşmesi
3.2.22. Sipariş Edilmeyen Malın Gönderilmesi veya Hizmetin Sunulması
3.2.23. Belge Verilmeden Yapılan Satış
3.2.24. Tüketicinin Cayma Hakkının İhlali
3.2.25. Onaysız Şekilde Uzatılan Abonelik Sözleşmesi
3.2.26. Aldatıcı veya Saldırgan Nitelikteki Haksız Ticari Uygulama
3.2.27. Diğer Mal veya Hizmet Şikayet Konusu