Menü Kapat

Rehber

Kurum ve işletmelerin bünyesindeki kayıpları önleyen, suistimalleri minimuma indiren,
firmanın kurumsal kimliğini koruyan ve çalışanların hayatını kolaylaştıran bir mekanizmadır.

TEİD - Etik ve Uyum Kontrol Listesi

ACFE - Yolsuzluk Önleme Check-Up

IIA Suistimal ve İç Denetim

ISO – 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

SPK - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Formatı

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu – Etik Rehberi