Menü Kapat

Eğitim

Müşterilerimiz tarafından yönetilen firma içi Etik Hat süreçlerine destek vermek amacıyla, uzmanlık gerektiren alanlarda özel çözümler sunarak tasarladığımız eğitimlerimizle değer katmaktayız. Konuların özünü ve arka planını gören profesyonel en iyi danışman eğitmenlerimizle çalışmaktayız.

Etik Eğitimlerimiz (Sınıf içi / Online)

Etik Yönetimi ve Etik Kod Yazma Eğitimi

3 Gün (Etik Yöneticiler için)

Etik Hat bu eğitimi, bir etik kodu olmayan ve yazmak isteyen veya bir etik kodu olup bunu güncellemek ve hayata geçirmek isteyen kuruluşlar için hazırlamıştır.

Eğitimde öncelikle bir ETİKMR© testi ile kurumdaki etik uygulamaların etkinliği hangi alanların iyi, hangi alanların geliştirilebilir olduğu belirlenmektedir.

Etik ve etik programla ilgili temel bilgilerin verilmesi ardından etik kod ve rolünün tanımı, etik kod bölümleri, etik kodun geliştirilme süreci, etik kod konularının seçimi, etik kod yazma süreci anlatılmaktadır.

Programda 5 aşama ve 14 adımda bir etik kodun başlangıcından ekibin kurulmasına, analizlerin yapılmasına, taslağın hazırlanmasına, kodun son haline getirilmesine ve kodun yazıldıktan sonra da takibi ve güncelleştirilmesine kadar bütün safhaları gözden geçirilmektedir.

EĞİTİMİN AMACI: Etik Kod Yazma ve Etik Yönetimi Programının amacı, etik ile ilgili temel kavramları vermek, bir etik program yönetmek ve etik kod yazmak için gerekli teknik bilgiyi sağlamaktır.

İçerik

1. GÜN: ETİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE ETİK KARAR ALMA

Etik ve iş etiğinin tanımı
‘Etik ile ahlak, yasa, vicdan’ farkları
Etik ve karlılık
Tylenol vakası
İş etiğinin tarihsel gelişimi
Neden etik davranmalıyız
İş etiği uygulamalarının getirileri
Etik Yöneticilerinin sorumlulukları
Etik standart, çatışma, değerler, uygunluk, etik farklılık, etik ikilem, gri alan … temel kavramlar
Şirket etiği ve sorunlu alanlar
Türk iş etiği geleneği
Etik karar alma sürecinin genel çerçevesi
Verilere ulaşma ve sorunu tanımlama
Seçenekler üretilmesi ve değerlendirilmesi
Mazur gösterme ve meşrulaştırma
Nihai karar ve sonuçların değerlendirilmesi
Etik karar süzgeci
Sorularla karar alma tekniği
Temel etik değer örnekleri ; Dürüstlük, güvenilirlik, adalet, tutarlılık, sorumluluk, saygı, toplumsal yararın gözetilmesi
Etik karar almada yaklaşım ve stratejiler

Siz olsaydınız ne yapardınız ?

2. GÜN: ETİK PROGRAM VE ETİK KOD

Bir etik program neler içermeli?
Etik kurul
Vizyon, misyon, değerler
Etik kod, yardım ve bildirim hatları
Gözetim ve değerlendirme sistemi
Kurumsal Etik Yöneticileri
Etik eğitimi ve iletişimi, Etik stratejisinin oluşturulması
Etik ofis yapılanması
Etik kod ve rolünün tanımı, Etik kod ve davranış yönetmeliği farkı
Bir etik kodda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve yapılarının incelenmesi
Etik MR © Testi

3. GÜN: ETİK KOD YAZMA SÜRECİ

5 aşamada etik kod geliştirme süreci;
– Planlama
– Verilerin toplanması
– Kodun hazırlanması
– Tanıtım, iletişim ve eğitim stratejisi
– Güncelleme

Etik kod konularının seçimi
Etik kod yazma süreci
Küçük işletmeler, büyük organizasyonlar, kar amacı gütmeyen organizasyonlara göre özellikli etik kodların farklılıkları
Etik kod kontrol listesi
Örnekler üzerinde çalışmalar

Bu program ayrıca şu sorulara da ışık tutar:

Şirketimizde etik uygulamaların etkinliğini anlayabileceğim bir test var mı?
Etik Program uygulamak şirkete ne sağlar?
Neden bir etik kod yazmalıyız ? Etik kod şirkete katkı sağlar mı ?
Etik kod kuruma özgü mü olmalıdır?
Kurumumuzun etik kodu ve davranış kuralları kurumun vizyon, misyon ve değerleri ile uyumlu mu?
Yasalara tam olarak uyuyoruz. Bu bizim etik kurallara da uyduğumuz anlamına gelmez mi? • Verdiğim bir kararın etik olup olmadığını nasıl anlarım? Bana yardımcı olabilecek bir kontrol listesi veya sorular var mı? Bunlar etik kodun içinde de olsa faydalı olur mu?
Etik kodumuz var ama , ne kadar uyguluyoruz ?
Gri alan ne demek , etik uygulamamızda gri alanlar var mı ? Etik kod ile gri alanları kapatabilir miyiz?
Etik kod ile davranış yönetmeliği arasında ne fark var?
Şirketimizin etik gelişimi acaba hangi aşamada?
Şirketimizde etik açıdan sorunlu alanlar neler olabilir ?
Bir şirkette etik açıdan sorun olduğunu gösteren göstergeler nelerdir? Bunlar bizim şirkette var mı ?

Etik Farkındalık Eğitimi

Yarım Gün (Tüm Çalışanlar için)

EĞİTİMİN AMACI: Etikle ilgili temel kavramları vermek, etik karar alma sürecinin anlaşılmasını ve alınan kararların etik kurallara uygunluğunu sağlayacak yöntemleri vermek, etik kod kapsamında örnek vakalar yardımıyla konunun anlaşılmasını ve iş etiğinin yerleşmesini sağlamak.

İçerik

Etik nedir?
Etik ile ahlak arasındaki fark nedir?
Etik ile yasalar arasındaki fark nedir?
Etik olmak karlı mıdır?
Kendimize soracağımız üç soru nedir?
Bir şirketin hangi değeri bilançoda görünmez ?
Bir sürü sıfırın önündeki 1 değerini alırsanız ne olur?
Dünyanın en iyi 10 iş kararı nedir?
Tylenol vakasının bize öğrettikleri nelerdir?
Tek küreği çekilen kayık nasıl yol alır ?
Neden etik davranmalıyız ?
Bir odaya konulan serçeyi kaç dakikada yakalarsınız?
Ak liste mi yapalım ? Kara liste mi?
Benjamin Franklin niye köprü altında yattı?
Matematik yalan söyler mi?
Geçti mi diyelim, Geçmedi mi?
En etik meslek hangisidir?
Hipokrat’ın yeminini biliyor musunuz?
Mafyanın Etik Kodu var, sizin var mı ?
Osmanlı paşası altın saati alsın mı ? almasın mı?
Etik karar alma teknikleri
Temel etik değer örnekleri
Etik kod kapsamındaki konular
Şirket etiği ve sorunlu alanlar
Siz olsaydınız ne yapardınız vaka çalışmaları

Firmalara Özel Tasarlanan Eğitimlerimiz (Sınıf içi / Online)

İhtiyaca binaen talebe göre değerli eğitmenlerimizle birlikte tasarlanan eğitimler şirketlerin kendi bünyelerinde verildiği gibi online eğitim olarak da sağlanmaktadır.